Etusivu Torrentit Foorumi (Kirjaudu sisään)

Foorumi > Ohjeet ja oppaat
BitTorrent sanastoa
Postaus #1
Admin (Owner)
13.12.2008 18:49:02

Viestit: 51
Finland  
Muutamia sanoja jotka olisi hyvä tietää, kun käyttää BitTorrent tekniikaa.
Jos et ole perillä mistä on kyse, niin katso Miksi torrenti? -sivultamme, mistä on kyse.

Announce
ilmoitus, tiedustelu
Asiakasohjelma pyytää seurantapalvelimelta tietoja torrentin tilasta ja ilmoittaa samalla, kuinka paljon itsellä on valmiina. Announcella (toisin kuin scrapella) asiakasohjelma ilmoittaa myös palvelimelle, että se haluaa liittyä parveen. Vastauksena ohjelma saa muiden torrentia lataavien ja jakavien käyttäjien IP-osoitteet, portit ja valmiuden. Tiedustelu suoritetaan uudelleen tietyin väliajoin, usein noin 15-30 minuutin välein, jotta saataisiin mm. mahdollisten uusien käyttäjien osoitteet.

announce url
Tiedustelu osoite
Url, joka liitetään .torrent tiedostoon sen tekovaiheessa. Kannattaa olla huolellinen, että osoite on oikein, tai julkaisu vaheessa trackeri herjaa väärästä announcesta.
Tällä trackerilla announce on http://laillisettorrentit.net/announce.php, mutta avoimia trackereiden osoteita voi myös käyttää.

Availability, distributed copies
saatavuus, kokonaisia, valmiita
Kokonaisten saatavilla olevien kopioiden määrä. Yksi jakaja tekee torrentin saatavuudeksi 1,0. Kun jakajan lisäksi on kaksi lataajaa joilla on 20 % ja 6 %, on saatavuus 1,26, mikäli lataajilla ei ole yhtäkään samaa osaa. Mikäli taas jakajan lisäksi on kaksi lataajaa, joilla on samat 15 % torrentista, saatavuus on 1,15.

BitTorrent
BitTorrent on tiedostojen siirtelyyn tarkoitettu vertaisverkkojärjestelmä. BitTorrent on noussut kaikkein suosituimmaksi tekniikaksi yksittäisten P2P-käyttäjien keskuudessa, mutta BitTorrent-tekniikkaa hyödyntää myös useat firmat, koska sen käyttö tiedostojen jakamisessa säästää niiden servereitä huomattavasti muuta käyttöä varten. BitTorrentin käyttämä tiedostotyyppi on päätteeltään .torrent ja sen avulla BitTorrent-käyttäjät saavat yhteyden toisiinsa. Puhuttaessa .torrent tiedostosta voi törmätä myös muotoon "torska", jota useat käyttäjät viljelevät tekstissään.

Client
Asiakasohjelma
Tietokoneohjelma jolla ladataan/jaetaan torrent -tiedostoja. Yleisimpiä clienttejä ovat µTorrent, ABC, Azureus, BitComet. Lisää vaihtoehtoja löytyy googlella.

DHT
Distributed Hash Table
Torrenttien tiivistetietokannan hajauttaminen Kademlia-tyyppisesti. DHT:tä tukevat asiakasohjelmat osaavat etsiä verkosta käyttäjiä pelkän .torrent-tiedostosta saamansa info_hash-tiivisteen avulla. Ohjelman etsii verkosta sellaisen palan tietokantaa, josta löytyy latauksessa olevan torrentin info_hash-tunniste ja tätä torrentia jakavien tai lataavien käyttäjien osoitteeet. Näin erillinen seurantapalvelin tulee tarpeettomaksi. Tekniikan ongelmana on vain latauksen hidas käynnistyminen, koska muita käyttäjiä voi olla vaikea löytää. Monet seurantapalvelimet kuitenkin haluavat käyttäjiensä hakevan tiedot toisista käyttäjistä pelkästään omalta palvelimeltaan, jolloin ne lisäävät itse tai pakottavat torrenteja sivustolle lisäävät käyttäjät lisäämään torrenteihin ns. private-lipun. Tämä kehottaa asiakasohjelmaa estämään DHT:n käytön tämän torrentin kohdalla.

FAQ (Frequently Asked Questions)
Usein Kysytyt Kysymykset
FAQ tulee englannin kielen ilmauksesta "Frequently Asked Questions", joka suomeksi kääntyy "Usein Kysytyt Kysymykset", eli UKK. FAQ:ssa on yleensä listattu kysymykset, jotka ovat nousseet esille useaan otteeseen, kun uusi käyttäjä on liittynyt sivuston toimintaan mukaan. Torrent-ensikertalaisten on erityisesti syytä muistaa tutustua FAQ:n tarjoamiin informaatioihin, sillä FAQ sisältää hyvin usein vastaukset aloittelijoiden kysymyksiin.
LaillisetTorrentit.net:in Usein Kysytyt Kysymykset

Hit 'n' Run
Tällä englannin kielen ilmauksella kuvataan monesti pienemmillä trackereilla esiintyvää ongelmaa, jolloin käyttäjät lataavat julkaisun, mutta eivät jaa jakamaan sitä. Tämä johtaa siihen ongelmaan, etteivät julkaisut säily kovinkaan pitkään hengissä.

IRC (Internet Relay Chat)
irkki
IRC tulee englannin kielen sanoista Internet Relay Chat, joka tarkoittaa keskusteluohjelmaa, jonka välityksellä käytävä keskustelu on reaaliaikaista. Useimmilla trackereilla on omat IRC-kanavansa, joissa käyttäjät voivat keskustella reaaliaikaisesti esimerkiksi trackeriin liittyvistä asioista taikka muuten vain päivän polttavista puheenaiheista. IRC:stä voi lukea lisätietoa esimerkiksi seuraavasta osoitteesta http://irc-galleria.net/irc-opas.html.

Leecher
Lataaja
 • Käyttäjä, jolla ei ole kaikkia torrentin tiedostoja ja joka lataa niitä muilta käyttäjiltä ja samalla jakaa edelleen muille lataajille
 • Negatiivisessa merkityksessä käyttäjä, joka on haitaksi parvelle pelkästään lataamalla torrentia. Leecher:in tunnistaa huonosta jakosuhteesta, hänellä saattaa olla epäsymmetrinen internet-yhteys (esim. 8/1), eikä hän jätä torrentia jakamaan, kun on itse saanut 100 % ladattua.

  P2P (Peer to Peer)
  vertaisverkko
  P2P tulee englannin kielen "vertaisverkkoa" tarkoittavista sanoista Peer to Peer. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa tietokoneverkkoa, jossa ei ole kiinteitä palvelimia, vaan jokainen verkkoon liittyvä kone muodostaa oman palvelimensa. Muun muassa juuri BitTorrent-tekniikka perustuu tälläiseen tietokoneverkostoon.
  Lisätietoa: Miksi torrenti? -sivullamme.

  Peer, client
  Käyttäjä, vertainen, lataaja
 • Kuka tahansa kyseistä torrentia lataava tai jakava käyttäjä
 • Käyttäjä, jolla ei ole kaikkia torrentin tiedostoja ja joka lataa niitä muilta käyttäjiltä ja samalla jakaa edelleen muille lataajille

  Ratio
  Jakosuhde
  Paljonko tietoa on lähetetty suhteessa latausmäärään. Mitä suurempi tämä suhde on, sen parempi. Hyvänä suhteena voidaan pitää 1,5 eli on jaettu 1,5 kertaa niin paljon kuin on ladattu. Riittävänä suhteena voidaan puolestaan pitää 1,0. Toisaalta invite-only trackerissa ongelmaksi koituu myös liian iso ratio-suhde.

  Scrape
  Raapaisu, pikapäivitys
  Melkein sama asia kuin announce, mutta scrapella asiakasohjelma vain kysyy palvelimelta tietoja torrentin (tai tarkemmin sen parven) tilasta. Scrape ei siis lisää käyttäjää mukaan palvelimen tietämään parveen.

  Seeder
  Jakaja, lähde
  Käyttäjä, jolla on kaikki torrentin tiedostot ja joka tarjoaa niitä muille ladattaviksi. Mitä enemmän jakajia löytyy, sitä paremmat ovat latausnopeudet ja sitä varmemmin torrent valmistuu.

  Staff
  ylläpito
  Staff tulee englannin kielestä ja trackerien yhteydessä sillä tarkoitetaan ylläpitoa. Trackereilla "staffin" muodostaa yleensä moderaattorit, adminit ja site ownerit. Staffin tehtäviin kuuluu muun muassa sivuston käyttäjien valvonta ja hyvin useasti myös koodauspuolen hoitaminen.

  Swarm
  Parvi, ryhmä
  Kaikki torrentia lataavat ja jakavat käyttäjät yhdessä. Lataajien ja jakajien parvien koko näkyy ohjelmissa muodossa 12( 78 ), missä 78 on käyttäjien määrä parvessa yhteensä ja 12 niiden käyttäjien lukumäärä, joihin juuri nyt ollaan yhteydessä.

  Topic
  Keskustelunaihe
  Topic tulee englannin kielestä ja foorumien yhteydessä sillä tarkoitetaan keskustelunaihetta. Jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus avata uusi "topikki" eli keskustelunaihe foorumilla, mikäli muulla tavalla ei ole ylläpidon toimesta säädetty. Topikin yhteydessä voi törmätä myös sanaan thread, jolla myös tarkoitetaan kyseessä olevaa keskustelua.

  Tracker
  Seurantapalvelin
  Erillinen palvelin, joka pitää kirjaa kunkin parven jakajista ja lataajista. Tracker kertoo myös asiakasohjelmille muiden käyttäjien osoitteet, jotta nämä voivat aloittaa itsenäisen tiedonsiirron. Keskitetyn seurantapalvelimen tilalle on kehitelty myös hajautettu DHT-tekniikka, jossa verkon käyttäjät toimivat toistensa trackereina. Seurantapalvelimia on avoimia (torrent-tiedostot ovat kaikkien saatavilla) ja suljettuja, kutsuperiaatteella toimivia (sisäänpääsyyn vaaditaan kutsu).

  Warning
  Varoitus
  Warning tulee englannin kielestä ja trackerien yhteydessä sillä tarkoitetaan käyttäjälle langetettua varoitusta. Trackereilla varoituksen voi saada, jos toimii vastoin sivuston määräämiä sääntöjä. Esimerkiksi asiaton käytös foorumilla tai ration laiminlyöminen voivat johtaa varoituksen saamiseen. Varoitukset jaetaan tietyksi ajaksi, jonka jälkeen ne yleensä poistuvat. Mikäli käyttäjän toiminta ei varoituksestakaan huolimatta muutu, johtaa se usein käyttäjän poistamiseen trackerilta ja IP-osoitteen lisäämiseen estolistalle. Jos haluat välttyä varoitukselta, on syytä lukea sekä FAQ että säännöt huolellisesti ja toimia niiden mukaisesti.

  Lähde: Wikipedia

  Viimeisin muokkaaja Admin at 14.12.2008 15:18:41

 • Ylös