คุณสมบัติของการเล่นกีฬากรีฑาลู่และลาน

วิ่งใครๆก็วิ่งได้แต่ใครกันที่จะมีความพร้อมและทักษะคุณสมบัติเฉพาะทางในส่วนนี้ที่สามารถลงเล่นกีฬากรีฑาในรูปแบบประเภทลู่และลาน เหนือคู่แข่งอื่นๆ

ประเภทลู่

  1. วิ่งในระยะทางที่สั้น การที่จะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้จะต้องเตรียมความพร้อมทางด้าน ความรวดเร็วในการวิ่ง ความแข็งแรงของร่างกาย ความว่องไวในการออกตัว และสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อนั้นจะต้องมีการทำงานประสานกันเป็นอย่างดี
  2. วิ่งผลัด การจะเล่นกีฬาประเภทนี้ได้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายดังนี้ ความเร็วของการวิ่ง ร่างกายจะต้องมีความแข็งแรง ความคล่องตัวในการเริ่มต้นการวิ่ง รวมถึงระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อต้องมีการทำงานประสานกันเป็นอย่างดี และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวิ่งผลัดนั้นคือความแม่นยำในการรับส่งไม้คฑา
  3. การวิ่งข้ามรั้ว จะต้องมีการเตรียมความพร้อมต่างๆดังนี้ความเร็วของการวิ่ง ร่างกายจะต้องมีความแข็งแรง ความคล่องตัวในการเริ่มต้นการวิ่ง รวมถึงระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อต้องมีการทำงานประสานกันเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่มีความสำคัญคือ การมีร่างกายที่อ่อนตัว ต้องมีสมาธิในการทรงตัวในขณะที่ลอยอยู่กลางอากาศเพื่อข้ามรั้วและเมื่อลงสัมผัสพื้นแล้วจะต้องทรงตัวให้ดีเพื่อวิ่งไปในเป้าหมายต่อไป
  4. การวิ่งในระยะกลางและไกลจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายดังนี้ แน่นอนว่าต้องมีความอดทนต่อการวิ่งมากที่สุดเพราะระยะทางในการวิ่งนั้นไกลพอสมควร ความแข็งแรงของร่างกาย ความสม่ำเสมอในอัตราความเร็ว รวมถึงระบบการหายใจด้วย

การเล่นกีฬากรีฑานั้นทุกๆประเภทจะอาศัยความแข็งแรงทางด้านร่างกายทั้งสิ้นสิ่งจะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเป็นระดับแรกคือ ร่างกายของตนเองและสภาพของจิตใจด้วยเพื่อให้การแข่งขันครั้งนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 thoughts on “คุณสมบัติของการเล่นกีฬากรีฑาลู่และลาน”

Leave a Reply

Your email address will not be published.