การเล่นประเภทคู่ผสม

การเล่นแบดมินตันเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน ซึ่งการเล่นจะมีอยู่หลายประเภท ทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ หรือการเล่นแบบผสมก็ได้ การเล่นแบดมินตันคู่ผสมนี้จะเป็นการเล่นแบดมินตันประเภทคู่ที่มีผู้เล่นชายและผู้เล่นหญิงอยู่ข้างเดียวกัน และการเล่นคู่ผสมจะมีความยากมากกว่าในการเล่นประเภทอื่น

การเล่นคู่ผสมนั้นเปรียบได้กับการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่รวมกันไปในตัว เพราะระบบการยืนเป็นแบบหน้า – หลังคล้ายประเภทเดี่ยว กล่าวคือ ฝ่ายหญิงยืนคุมพื้นที่หน้าตาข่ายตั้งแต่บริเวณเส้นส่งลูกจนถึงบริเวณตาข่าย ส่วนฝ่ายชายจะยืนคุมพื้นที่ด้านหลังตั้งแต่เส้นส่งลูกไปจนถึงท้ายของสนาม ซึ่งฝ่ายชายจึงต้องรับผิดชอบมากคล้ายประเภทเดี่ยวแต่มีพื้นที่ด้านกว้างมากกว่า และต้องตีลูกที่พุ่งเร็วเลียดดาดใช้ฟุตเวิร์คที่ว่องไวคล้ายกับการเล่นประเภทคู่ แต่จะหาผู้เล่นหญิงที่มีฝีมือทัดเทียมฝ่ายชายเพื่อช่วยเหลือตามระบบการเล่นนั้นได้ยาก ระบบวิธีการเล่นคู่ผสมนี้ได้พัฒนาขึ้นมาจากระบบการยืนแบ่งคอร์ทและระบบหมุนเวียนเช่นการเล่นประเภทคู่โดยทั่วไป แต่เนื่องจากฝ่ายชายมีการฟุตเวิร์คที่รวดเร็วกว่าตีลูกได้หนักหน่วงรุนแรงกว่าฝ่ายหญิง การแข่งขันแบบคู่ผสมจึงค่อยๆพัฒนาเป็นระบบหน้า – หลังเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยระบบการยืนแบบนี้จะเป็นลักษณะของการรุกโจมตีมากกว่าตั้งรับ

การเล่นคู่ผสมนี้ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้ในการแข่งขันกันเพราะเป็นการเล่นที่ยาก ด้วยเพื่อนร่วมทีมที่ฝ่ายหญิงจะมีกำลังที่อ่อนกว่าผู้ชาย ฝ่ายชายจะต้องมีฝีมือและความสามารถอย่างมากที่จะต้องโต้ตอบกลับไปอย่างแม่นยำในการปกป้องทีมของตน

Leave a Reply

Your email address will not be published.