คุณสมบัติของผู้เล่นประเภทคู่ผสม

แบดมินตันเป็นการเล่นที่ทำให้ผู้เล่นได้ฝึกการวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินได้อย่างรวดเร็ว และเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีบุคลิกภาพให้ดีขึ้น เป็นกิจกรรมการผ่อนคลายที่ทำให้ผู้เล่นสนุกสนาน และเพลิดเพลิน

การที่ผู้เล่นจะสามารถเป็นนักกีฬาที่ดีได้จะต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีความชำนาญมากพอที่จะทำให้สามารถตั้งรับและป้องกันทีมของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งคุณสมบัติของผู้เล่นประเภทคู่ผสม มีดังนี้

  1. ผู้เล่นจะต้องมีความสามารถในการส่งลุกและรับลูกได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะการส่งลูกเลียดหน้าตาข่าย
  2. ผู้เล่นจะต้องมีความสามารถในการตีลูกหยอดและการคุมพื้นที่ในการรุกโจมตีหน้าตาข่ายได้อย่างดีเยี่ยม
  3. ผู้เล่นจะต้องมีความสามารถในการตีลูกดาดทั้งหน้ามือและหลังมือตอบโต้ได้จากมุมต่างๆ ในสนามไปสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
  4. ผู้เล่นจะต้องมีความสามารถในการตบลูกได้อย่างรวดเร็ว รุนแรงเป็นพิเศษ
  5. ผู้เล่นจะต้องมีความสามารถในการตั้งรับเป็นอย่างดี เหนียวแน่นและมีประสิทธิภาพ
  6. ผู้เล่นจะต้องมีความรวดเร็ว ว่องไวในการฟุตเวิร์คเข้าประชิดตีลูกเร็วในขณะที่ลูกอยู่จุดสูงสุด
  7. ผู้เล่นจะต้องมีกรอบแห่งความนึกคิดที่ถูกต้อง เข้าใจในระบบการแข่งขันที่ได้เปรียบและการแก้ไขสถานการณ์

คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะได้เรียนรู้และฝึกฝน ถ้าผู้เล่นมีความตั้งใจหมั่นฝึกซ้อมเป็นประจำสม่ำเสมอ การเล่นแบดมินตันคู่ผสมนี้ก็จะทำได้ไม่ยากและกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.