ประวัติกีฬามวยไทย

ลักษณะของการต่อสู้ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของแม่ไม้มวยไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเลยทีเดียว

กีฬาประเภทมวยไทยนี้เป็นกีฬาชนิดแรกที่คนไทยรู้จักและเป็นที่นิยมกันโดยให้ย้อนไปในอดีตนั้นกีฬามวยไทยไว้สำหรับการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งที่เป็นอันตรายรอบๆตัว เช่น สัตว์ร้ายต่างๆ โจรที่ออกปล้นในสมัยก่อน เป็นต้น และที่สำคัญมนุษย์คนเรานั้นจะต้องต่อสู้กับธรรมชาติและภัยอันตรายจากธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว หรือใช้สำหรับการล่าสัตว์เพื่อนำมาบริโภคเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดไปในแต่ล่ะวัน

บางครั้งมนุษย์คนเรานี้นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี้มาในทางที่ผิดเพื่อนำมาต่อสู้กันเพื่อชิงดีชิงเด่นและจะได้เป็นหัวหน้าหมู่หรือเป็นที่ 1 ไม่มีใครสามารถล้มได้ เพื่อสิทธิในการครอบครองสิ่งต่างๆและที่สำคัญเพื่อเสรีภาพของตนเอง ป้องกันตนเองไม่ให้ใครมาทำร้ายได้บุคคลที่ปฏิบัติในลักษณะนี้ถือว่าได้ใช้อย่างถูกต้อง แต่การที่จะเป็นนักกีฬามวยไทยได้นั้นจะต้องมีร่างกายที่มีความแข็งแรงอยู่เสมอต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจำและที่สำคัญต้องมีการออกกำลังให้ร่างกายมีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อเป็นปัจจัยเริ่มต้นของการเล่นกีฬามวยไทย

กีฬามวยไทยนั้นได้เป็นที่นิยมกันมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันได้นั้นจะมีการพัฒนากีฬามวยไทยมาตลอด เช่น การนำกฎแลกติกาเข้ามาใช้ร่วมการแข่งขัน การนำอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้บาดเจ็บน้อยลงมาประยุคเข้าด้วยกัน รวมถึงการที่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึกซ้อมของกีฬามวยไทยมาใช้อย่างถูกวิธี